zaterdag 16 november 2019


"EVENWICHT" - Tentoonstelling Beeldhouw- & Schilderkunst
www.artksp.be - Nog t.e.m. 24/11/2019.


Waar bij de Kunststichting Perspektief vzw tot heden haar focus lag op de promotie van de "Kunstambachten (met name papier-,glas-,textiel- en keramiekkunst / 2012 tot heden)" via haar internationale Biënnales vestigt zij thans de aandacht op de disciplines beeldhouw- en schilderkunst. Met deze tentoonstelling wordt niet alleen "binnenskamer" kunst getoond doch wordt deze tevens geïntegreerd in het prachtige park van het Gemeenschapscentrum; hierdoor verkrijgt dit Kunstenforum een opwaardering en mag dit “kleine gemeenschapscentrum” zich zonder schroom tot de grotere spelers binnen de beeldende kunstscene rekenen; dit centrum en haar cultuurbeleving mag als voorbeeld dienen voor de kleine en grote culturele centra.
Deze tentoonstelling straalt coherentie uit tussen de schilder- en beeldhouwkunst door de manier waarop de verschillende ruimtes worden benut en dit met strikte eerbied voor kunstenaars en hun werk. Doordat zij zichzelf een “volledige vrijheid” geven alsmede vrijheid schenken aan de verf of aan de materie worden toeschouwers immer verrast van het eindresultaat.
Twee verschillende kunstvormen perfect in "evenwicht" gebracht in deze sereen opgebouwde tentoonstelling waarin alle deelnemers hun verhaal brengen, hun fascinatie en emotie tonen.
Tim Taveirne, auteur en schrijver liet onlangs in de krant De Morgen optekenen “Het is officieel : Het leven van een kunstenaar is overleven” en inderdaad daar staat de Kunststichting voor 200 % achter ook met de toevoeging dat het leven van organisaties ook overleven is en zonder de nodige infuus van overheidswege op sterven na dood is. Besparingen op hun kap zijn nefast en ondermijnen de geest van het kunstenaarschap, beknotten de drang om kunstenaar te zijn en te creëren.
Deze tentoonstelling bewijst andermaal het engagement dat kleine organisaties aangaan opdat kunstenaars naar buiten kunnen treden, engagement dat nog steeds niet wordt begrepen of gewaardeerd door de overheid. Hoog tijd om zich van de oogkleppen te ontdoen.