woensdag 13 januari 2021


" CONNECT 2021"


 


Kunststichting Perspektief vzw organiseert "Connect 2021" een tentoonstelling / wedstrijd voor Belgische en Nederlandse kunstenaars uit de disciplines Schilder- en Beeldhouwkunst.
Locatie ( http://www.artksp.be/GCDB.html) : Gemeenschapscentrum Den Breughel, 3150 Haacht
Data : 20-21-22 augustus 2021
Info en registratie - details m.b.t. voorinschrijving (max. 28/02 en registratie na 28/2) zie: http://www.artksp.be/CONNECT2021.html
(speciale voorwaarden bij voorinschrijving uiterlijk 28/02/2021)
Uiterste datum : 1/07/2021


Foto's : editie 2019


 
maandag 21 december 2020

NEW YEAR   2021

2020 has been a year that fundamentally challenged our certainties about what we think, how we work, and what is safe in all areas of our lives.
The pandemic brought so many changes and challenges to artists or cultural communities and they were all but impossible to foresee at the start of 2020.
It has changed our creative lives and inspirations. We have had to adapt to halt the spread of the virus.
For many of our artists their live was put on hold, others continued to carry out their creativity under extremely trying conditions, maintaining high safety and health standards.
Throughout this year we all had to rethink our future activities and events.
2021 is all set to make its grand entry in a moment and we would like to invite you to join us in this new year ride by giving it a head start with a sprinkle of inspiration, motivation and positivity.


2020 is een jaar geweest waarin onze zekerheden over wat we denken, hoe we werken en wat veilig is op alle gebieden van ons leven, fundamenteel op de proef werden gesteld.
De pandemie bracht zoveel veranderingen en uitdagingen met zich mee voor kunstenaars of culturele gemeenschappen en waren onmogelijk te voorzien aan het begin van 2020.
Het heeft onze creatieve levens en inspiraties veranderd. We hebben ons moeten aanpassen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.
Voor veel van onze artiesten werd het leven opgeschort, anderen bleven hun creativiteit uitoefenen onder extreem moeilijke omstandigheden, mits behoud van hoge veiligheids- en gezondheidsnormen.
Het hele jaar door moesten we allemaal onze toekomstige activiteiten en evenementen herdenken.
2021 is helemaal klaar om zijn grote intrede te maken en we willen je graag uitnodigen om samen deze nieuwjaarsrit aan te vatten door er een goede start aan te verbinden met veel motivatie, inspiratie en positiviteit. .


2020 a été une année qui a fondamentalement remis en question nos certitudes sur ce que nous pensons, comment nous travaillons et ce qui est sûr dans tous les domaines de notre vie.
La pandémie a apporté tant de changements et de défis aux artistes ou aux communautés culturelles et étaient presque impossibles à prévoir au début de 2020.
Elle a changé nos vies créatives et nos inspirations. Nous avons dû nous adapter pour arrêter la propagation du virus.
Pour beaucoup de nos artistes, leur vie a été suspendue, d'autres ont continué à exercer leur créativité dans des conditions extrêmement éprouvantes, en maintenant des normes de sécurité et de santé élevées.
Tout au long de cette année, nous avons tous dû repenser nos activités et événements futurs.
2021 est prête à faire sa grande entrée dans un instant et nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous dans cette nouvelle année en lui offrant un bon départ, une pincée d'inspiration, motivation et positivité.

zondag 13 december 2020

Evenementen 2021Heropstart van de culturele activiteiten van de Kunststichting Perspektief vzw. Corona heeft de Kunststichting dit jaar getroffen, maar we kijken er naar uit om U in 2021 een “vernieuwd forum” aan te bieden en het lokale, nationale en internationale publiek opnieuw te verrassen met hoogwaardige tentoonstellingen. 

Nieuwe data, nieuwe locatie, nieuwe evenementen…. Volg ons op www.artksp.be
Rebooting the cultural activities of the Art Foundation Perspektief ngo. Corona has hit us very hard but we look forward with the aim to present you a new art forum and to again surprise its local, national and international audience in 2021 with high-quality exhibitions.
New data, new location, new events….. Follow us on www.artksp.bezondag 8 maart 2020


INTERNATIONAL PAPER ART BIENNIAL 2021

The online application proces the International Paper Art Biennial 2021  is now open and closes on February 1, 2021.
The call is open to all professional as well as emerging artists to submit an application.
Application form are available on http://www.artksp.be/PaperArt2021.html

Pictures edition 2018


maandag 9 december 2019

Beeldhouwkunst in het Breughelpark.
"A walk in the park"
Dienstencentrum, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

Reeds jaren is het GC Den Breughel in Haacht de ontmoetingsplaats voor internationale kunsten, dit op basis van de Internationale Biënnales voor Kunstambachten georganiseerd door de lokale Kunststichting Perspektief vzw.
Een bij uitstek tot de verbeelding sprekende lokatie die telkenjare als forum wordt ingevuld en zowel nationale als internationale kunstenaars en bezoekers niet onberoerd laat.
Aansluitend op de recent afgesloten tentoonstelling (November) beeldhouw- en schilderkunst met een selectie van uitsluitend Belgische kunstenaars wenste de Kunststichting in samenwerking met de Gemeente Haacht de relatie tussen kunst en architectuur een extra boost gegeven. De tijdens de tentoonstelling in het park tentoongestelde monumentale kunstwerken blijven voor het publiek tot eind december toegankelijk. Waar de integratie van kunst grotendeels een dode letter is gebleven heeft de architectuur van het Dienstencentrum annex GC Den Breughel hierdoor een eigen identiteit gecreëerd alsmede een concrete meerwaarde.
Kunst kan hierdoor méér en méér tot de verbeelding van de bezoekers spreken en kan het gebouw hierdoor een relatie met haar directe omgeving aangaan.
Een dankbare verwezenlijking die zeker kan leiden tot de verdere uitstraling van de Gemeente Haacht als Internationaal Forum voor de kunst.
Stellen hun werk tentoon : Peter Van De Vijver (Haacht), Tjerrie Verhellen (Bertem) en Wets Luk (Pepingen) en kunstenaar van het werk Magie op de vijver.
Overzicht van de werken is beschikbaar aan de Infobalie van het Dienstencentrum.