zaterdag 26 mei 2018


Internationale Glas- en Keramiekmarkt
Zondag 27 mei is de ideale dag om een zonnig en aangenaam bezoek aan de Internationale Glas- en Keramiekmarkt te brengen.

Voor de 5de maal ontvangen U deze kunstenaars op een ideale lokatie en laten U, temidden van het groen, genieten van hun glas- en keramiekkunst.

Een in- en outdoor evenement waarvan het bezoekersaantal jaar na jaar in stijgende lijn gaat - ook dit jaar heten wij U, samen met hen van harte welkom. Een dagje uit..een dagje kunst... een dagje echt genieten op uw eigen tempo.... wij zorgen voor verfrissing en snacks.

Ook "Rizsas" dagbestedings- en ervaringscentrum voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar, die tijdelijk geen aansluiting meer vinden in het gewone onderwijs, zal met een stand aanwezig zijn. De Kunststichting wenst hiermee haar steun aan dit voor jongeren belangrijk centrum te onderschrijven.woensdag 16 mei 2018

OPROEP - APPEL
RE-ENACTMENT III

30.08 >8.09.2019

Tentoonstelling Schilder- en Beeldhouwkunst 
Exposition Peinture et Sculpture 

Belgische kunstenaars of studenten/kunstenaars (Belgische-buitenlandse) ingeschreven in een Belgische kunstinstelling worden uitgenodigd hun kandidatuur in te dienen voor dit evenement. 
Des artistes Belges ou des étudiants d'art (belges/étrangers) inscrits dans un institut d'art belge sont invités à soumettre leur candidature pour cet événement. 

Info : http://www.artksp.be/ReenactmentIII.html
Deadline : 1.10.2018

Locatie / Lieu : http://www.artksp.be/Locatie.htm